Käyttö­ehdot

Rekla-verkkopalvelun käyttöehdot

Rekla Oy:n ylläpitämän Rekla-verkkopalvelun käyttö edellyttää, että käyttäjä noudattaa näitä Rekla-verkkopalvelun käyttöehtoja.

Rekla-verkkopalvelu koostuu useasta palvelukokonaisuudesta. Yksittäisellä palvelukokonaisuudella voi olla näiden käyttöehtojen lisäksi omat käyttöehdot, jotka ilmoitetaan palvelun yhteydessä tai siihen liityttäessä.

Tekijänoikeudet

Rekla-verkkopalvelun sisältö, mukaan lukien kuvat, tuotetiedot, tavaramerkit, tuotemerkit, liiketunnukset jne., ovat Rekla Oy:n tai kolmannen osapuolen omaisuutta, jota tekijänoikeuslaki ja muut lait suojaavat. Rekla Oy pidättää kaikki oikeudet Rekla-verkkopalveluun ja sen sisältöön, jollei näissä käyttöehdoissa tai verkkopalvelussa toisin mainita.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Rekla-verkkopalvelua saa katsella ja selata sekä tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttäjä ei saa osaksikaan kopioida tai muutoin jäljentää, siirtää, jaella tai tallentaa mitään Rekla-verkkopalvelun sisältöä eikä käyttää verkkopalvelussa olevia kuvia, tuotetietoja, tavaramerkkejä, tuotemerkkejä, liiketunnuksia tai muuta sisältöä ilman Rekla Oy:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

Rekla-verkkopalvelussa julkaistuja tiedotteita on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Vastuu verkkopalvelusta ja sen sisällöstä

Rekla Oy ei takaa Rekla-verkkopalvelussa olevien tietojen oikeellisuutta tai luotettavuutta. Tuotteiden hinnat, kuvat, tuotetiedot, tuotteiden saatavuus ja kaikki muu verkkopalvelussa oleva aineisto julkaistaan ilman takuuta. Rekla Oy ei vastaa verkkopalvelussa olevien tietojen mahdollisesti aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Rekla Oy varaa oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä tahansa syystä muuttaa Rekla-verkkopalvelun käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä niillä tarjottavia palveluita tai muita verkkopalvelun ominaisuuksia.

Rekla Oy ei takaa Rekla-verkkopalvelun keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa eikä vastaa sen saatavuudesta. Mikäli pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, Rekla Oy ei vastaa mistään verkkopalvelun käytöstä, niiden estyneestä käytöstä tai muusta näihin liittyvästä syystä aiheutuvasta vahingosta.

Kolmansien osapuolien palvelut

Rekla-verkkopalvelussa voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Näille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Rekla Oy:llä ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sivujen sisältöön, joiden tekijä tai julkaisija on joku muu kuin Rekla Oy, eikä Rekla Oy vastaa näiden kolmansien osapuolien tuottamien sivujen toiminnasta, sisällöstä tai muista ominaisuuksista.

Rekla-verkkopalvelussa voidaan käyttää tekniikoita, jotka vaativat kolmansien osapuolien tuottamien sovellusten ja lisäominaisuuksien asentamisen. Rekla Oy ei vastaa käyttäjän asentamien kolmansien osapuolien sovellusten ja lisäominaisuuksien toimivuudesta, niiden aiheuttamista häiriöistä ja virheistä, tai muista näihin liittyvistä tai niistä aiheutuvista vahingoista.

Jos käyttäjä huomaa näitä sääntöjä rikottavan, pyydämme käyttäjää ilmoittamaan rikkomuksista yhteyshenkilölle.

©Rekla Oy 2018

osoite: PL 75, 00088 S-ryhmä